Tìm hiểu về vốn lưu động ròng là gì?

Kế toán và tài chính doanh nghiệp luôn có những chỉ số mà chúng ta cần tìm hiểu. Là một chủ doanh nghiệp, chắc chắn phải có những kiến thức cơ bản về các vấn đề vốn. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về vốn lưu động ròng là gì. Đây là một trong những vấn đề được nhiều người làm doanh nghiệp, đầu tư chú trọng. 

Câu hỏi: Vốn lưu động ròng là gì?

vốn lưu động ròng là gì

Vốn lưu động ròng là gì là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi chưa hiểu rõ về nó. Vốn lưu động ròng trong doanh nghiệp là phần chênh lệch thường xuyên giữa nguồn vốn với giá trị tài sản cố định, tài sản đầu tư dài hạn. Nguồn vốn này thường là của chủ sở hữu hay nợ dài hạn có thể sử dụng đầu tư kinh doanh với thời gian lâu hơn 1 năm. Vốn lưu động ròng là gì, nhiều người còn gọi là vốn thường xuyên. 

Trong một doanh nghiệp, tài sản cố định là nguồn tư liệu lao động dùng trong dây chuyền sản xuất. Với mỗi chu kỳ kinh doanh, tài sản cố định sẽ khấu hao một phần vào giá trị sản phẩm. Mỗi vòng tuần hoàn của tài sản cố định sẽ thực hiện được nhiều chu kỳ sản xuất. Đe là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 

Tài sản đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là phần doanh nghiệp đầu tư và mang về lợi nhuận. Tuy nhiên tài sản này không được sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Công ty đầu tư vốn hiện tại và thu lại lợi nhuận lâu dài. 

Trong một doanh nghiệp, vốn lưu động ròng cho thấy một bức tranh doanh nghiệp toàn cảnh hơn so với vốn lưu động. Cho thấy sức khỏe tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Ý nghĩa của vốn lưu động ròng là gì?

vốn lưu động ròng là gì

Ý nghĩa chính của vốn lưu động ròng 

Nhiều người quan tâm không biết ý nghĩa vốn lưu động ròng là gì. Vốn lưu động ròng có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Sau đây là ý nghĩa của nó:

Vốn lưu động ròng thể hiện doanh nghiệp có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không. Với một cách hiểu khác, doanh nghiệp có thể dùng tài sản ngắn hạn để thanh toán nợ ngắn hạn của chính mình không. Tiền vốn lưu động ròng còn cho thấy sự vững chắc của doanh nghiệp trong dài hạn. Doanh nghiệp có được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn hay không.  

Dưới góc độ kinh tế, để đánh giá cách thức tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ nhìn vào nguồn vốn lưu động ròng. Bên cạnh đó, chỉ số của vốn lưu động ròng còn phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Từ đây giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi tham gia đầu tư. 

Những ý nghĩa khác của vốn lưu động ròng là gì?

Với những doanh nghiệp có vốn lưu động ròng nhỏ hơn 0. Điều này thể hiện khả năng doanh nghiệp không thể tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chịu áp lực của việc xoay vòng vốn và tìm nguồn vốn thay thế. Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp yếu, các nhà đầu tư sẽ e dè hơn. Nhiều doanh nghiệp không tìm được nguồn vốn thay thế có thể phá sản. 

vốn lưu động ròng là gì

Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp lớn hơn 0. Đây là những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt. Những doanh nghiệp này đủ khả năng tài trợ cho tài sản chính doanh nghiệp mình. Các nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm khi đầu tư vào những doanh nghiệp này. Không còn nỗi lo xoay vòng vốn hay tìm nguồn vốn mới. Doanh nghiệp sẽ yên tâm phát triển sản xuất theo kế hoạch đặt ra. 

Với những doanh nghiệp có vốn lưu động ròng bằng 0. Lúc này, vốn lưu động ròng của doanh nghiệp vừa đủ để tài trợ cho tài sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp vẫn được nhận định là phát triển ổn định. Tuy nhiên, để phát triển mở rộng quy mô sản xuất sẽ còn khó khăn. Buộc doanh nghiệp kêu gọi đầu tư, xoay vòng vốn tốt hơn và tìm những nguồn vốn mới. Các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn khi đầu tư các doanh nghiệp này. Họ sẽ đánh giá chi tiết cái lợi cái hại, điều kiện khách quan rồi mới quyết định có đầu tư hay không. Mặc dù là an toàn nhưng doanh nghiệp cần có sự cải tiến hơn. 

Nhu cầu vốn lưu động ròng trong mỗi doanh nghiệp

Nhu cầu vốn lưu động ròng là gì? Các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu như thế nào? Sau đây là những giải đáp về các câu hỏi trên.

vốn lưu động ròng là gì

Nhu cầu vốn lưu động ròng chính là một chỉ số phản ánh nhu cầu tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nhu cầu này không cố định mà biến thiên theo doanh thu từng tháng, từng quý, hay từng chu kỳ kinh doanh. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu này như tốc độ thu hồi nợ, lưu chuyển hàng tồn kho, quá trình cung ứng nguyên vật liệu, quá trình sản xuất. 

Bên cạnh đó thời gian thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay dài hạn cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp. 

Trên đây là những thông tin hữu ích trả lời cho những câu hỏi liên quan đến vốn lưu động ròng là gì. Là một chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hay người chuẩn bị khởi nghiệp. Bạn đừng bỏ qua những điều cơ bản này nhé. 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply