sinh vật
0
Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật
0

Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật là một trong những vấn đề được quan tâm trong bộ môn sinh học. Đột biến gen có những tác hại nhất định ...