nốt ruồi
0
Giải mã ý nghĩa nốt ruồi trên bàn tay trái phụ nữ
0

Ở mỗi nơi trên cơ thể chúng ta đều có sự xuất hiện của nốt ruồi, ví dụ như: ở bàn tay, ở cánh tay, lưng, bắp chân,...Tại mỗi vị trí của nốt ruồi là lại có một ...