man-hinh
0
Những phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính miễn phí mà có thể nhiều người đã bỏ lỡ
0

Việc chụp ảnh màn hình sẽ giúp cho bạn có thể truyền đi thông tin nhanh hơn so với việc copy và paste dữ liệu. Tuy nhiên copy và paste sẽ chỉ copy được dữ liệu ...