khang việt
0
Chỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thành là bài hát nào?
0

Chỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thành là câu hát trong bài hát nổi tiếng của ca sĩ Khang Việt. Ca khúc đã ghi dấu tên tuổi của chàng ca sĩ đối ...