gia tăng dân số
0
Lý do vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh ở Việt Nam?
0

Việt Nam luôn được đánh giá là một đất nước có tốc độ phát triển nhanh, cơ cấu dân số trẻ với nhóm tuổi trên 60 tuổi chỉ chiếm 10% tổng dân số. Cộng thêm hiệu ...