cuoc-song
1
Tìm hiểu câu nói “Cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai”
0

Cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai, có thể hôm nay bạn giàu, nhưng cũng có thể ngày mai bạn nghèo đi. Đời người vốn bấp bênh, thấy được rồi mất, ...