cỏ nước nam
0
Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây
0

Chắc hẳn với những học sinh trung học khi học lịch sử thời kỳ chiến tranh thì câu nói “bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” đã ...