chuyển đổi điểm
0
Tìm hiểu cách chuyển đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 nhanh nhất.
0

Lên đại học, nhiều sinh viên không khỏi bỡ ngỡ khi nhà trường sử dụng hệ thang điểm chữ và hệ thang điểm 4. Rất nhiều bạn sinh viên không biết cách chuyển đổi ...