âm phát ra
0
Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay bên trái
0

Âm thanh là gì? Âm thanh bao gồm những thuộc tính gì? Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay bên trái? Đây hẳn là thắc mắc của rất nhiều ...