CHÍNH SÁCH

Sự riêng tư của người dùng là trách nhiệm mà chúng tôi cần phải làm từ ngay những bước đầu tiên để đảm bảo mọi quyền lợi nhất chô nguồi dùng.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng Liberty Seguro Swurth.

Về chính sách bảo mật các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã đọc hết nó để hiểu hết được quyền lợi của mình. Khi các bạn vào libertyseguroswurth.com tức có nghĩa là bạn đã đồng thí với những điều khoản chính sách sau đây:

Thu thập thông tin người dùng với mục đích gì?

Khi đăng ký tên người dùng tại libertyseguroswurth.com thì bạn phải nhập thông tin như họ và tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ mail, có thể cung cấp được số điện thoại thì càng tốt.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này với mục đích:

  • Giải đáp mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp của bạn một cánh nhanh nhất và hiệu quả nhất.
  • Thông báo về việc thay đổi dịch vụ.
  • Cung câp cho bạn những dịch vụ hữu ích có lợi nhất cho bạn.

Cookie

Cookie là nơi lưu trữ một số dữ liệu nhỏ như:

  • Thông tin đăng nhập
  • Lịch sử sử dụng
  • Dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên cookie có thể lưu trữ thông tin dài hạn hoặc ngắn hạn vậy nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề này nha.

Dữ liệu thông tin có bị phát tán không?

Mọi thông tin mà chúng tôi có được từ bạn chỉ được sử dụng trong nội bộ Liberty Seguro Swurth. Chúng tôi cam kết mọi thông tin của khách hàng đều sẽ được chúng tôi bảo mật nghiêm ngặt.

Quyền hạn của khách hàng đối với thông tin cá nhân của mình

Dữ liệu thông tin cá nhân của mình, bạn có quyền:

  • Yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ngừng lưu trữ chúng.
  • Thay đổi thông tin cá nhân.